ANLED OLAGAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yönetim Kurulu 11.01.2013 de saat 10,00 da Dernek Merkezinde toplanarak Derneğimizin Olağan Genel Kurulunun yapılması için aşağıdaki karar almıştır.

Yönetim Kurulumuz 19.02.2013 günü saat:19.00’da ANTALYA TENİS İHTİSAS KULÜBÜ’nde; çoğunluk sağlanamazsa 26.02.2013 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir genel kurul toplantısı yapılmasına, toplantının e-posta ile üyelere duyurulmasına karar vermiştir.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Teşekkülü

3- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi

4- 2012 Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi.

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması

6- Tahmini Bütçe yapılması

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

Kemal ATAY                   Ferda ERDEM               Ahmet ACUN

Başkan                         Başkan Yrd.                 Sekreter

Vahap BARUTCU            Mesut ÇELİK

Sayman                        Üye

  • Sözlük

  • Döviz

    1 $ = 4,05 TL
    1 € = 4,98 TL
    2632649 Ziyaretçi